Het team van de klimpaal

Waarnemend coördinator

Secretariaat (maandag - donderdag)

Secretariaat (vrijdag)

Onthaalklas

Classe unique A

Classe unique B

Eerste graad A

Eerste graad B

Tweede graad A

Tweede graad B

Derde graad A

Derde graad B

Zorgcoördinator

SES-ondersteuning

Lichamelijke opvoeding lagere school
Ondersteuning lagere klassen

Lichamelijke opvoeding kleuters

Kinderverzorgster
Jongste kleuters (onthaal)

Niet confessionele zedenleer

Katholieke godsdienst

Islam

Onderhoudspersoneel

Onderhoudspersoneel