De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan.

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen. De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 leden verkozen door en uit het personeel
  • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
  • 3 leden verkozen door en uit de ouders
  • de directeur van de school

Het mandaat van de schoolraad duurt 4 jaar.

De voorzitter van de schoolraad is: Isabelle Tennstedt ( mama van Rosaline, Arthus en Ariane)