De schoolraad is in essentie een overleg- en adviesorgaan.

Een schoolraad overlegt met de directeur omtrent welzijn en veiligheid, hij bepaalt mee hoe de school reilt en zeilt, welke uitstappen de leerlingen maken. Hij geeft onder andere advies aan de Raad van Bestuur over de schoolinfrastructuur en het studieaanbod.

Enkele keren per jaar komt de schoolraad samen. De schoolraad is samengesteld uit:

  • 3 leden verkozen door en uit het personeel
  • 2 leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
  • 3 leden verkozen door en uit de ouders
  • de directeur van de school

Het mandaat van de schoolraad duurt 4 jaar.

Kandidaten gezocht voor de schoolraad!

Katrien smeert mee Ecosmos-broodjes. Han en Bert schrijven mee of geven feedback bij het subsidiedossier voor een nieuwe speelplaats. Lies ontwerpt affiches voor de verschillende festiviteiten. Martine kijkt positief kritisch naar de pedagogische werking. Rasjid staat mee achter de desserttafel op het straatfeest. Stef gaat in de buurt wandelen met Klimpaalkinderen om de contacten met de buurt te versterken.

Een greep uit de ondersteuning die we de voorbije jaren kregen van ouders. Maar uiteraard is er veel meer. Van de begeleiding op een klasuitstap, het likje verf op een werkdag, het meehelpen op een atelier, de afwas bij de loungebar, het voorlezen over de middag, … School maken doen we samen: kinderen, begeleiders en ouders. Elke dag opnieuw.

Om enerzijds de verschillende engagementen van ouders te coördineren en aan te sturen en
anderzijds de schoolorganisatie mee inhoudelijk te ondersteunen heeft elke school een officiële schoolraad. Naast de drie teamleden en twee vertegenwoordigers van organisaties waarmee we nauw samenwerken, zetelen drie ouders in de schoolraad.

Voor de volgende bestuursperiode zijn we op zoek naar ouders die zin en tijd hebben om de
school verder te laten groeien in kwaliteit.

We komen vijf keer per jaar samen. We overleggen samen met de coördinator, leefgroepbegeleiders en ouders welke keuzes de school beter kunnen maken. We formuleren voorstellen en geven advies, steken de handen uit de mouwen waar nodig, maar vooral enthousiasmeren we andere ouders om hun schouders onder De Klimpaal te zetten. Meer uitgebreide info lees je op klimpaal.be.

We zijn vooral een aanspreekpunt voor andere ouders die de weg (nog) niet vinden en hebben een wervend vermogen om medeouders te laten participeren aan de schoolwerking.

Interesse?

Stuur een e-mail naar Veerle, , met vermelding kandidaat schoolraad.

Verkiezingen schoolraad: meer info