Waarom kiezen voor de klimpaal?

Een reeks korte getuigenissen over ouders en de redenen waarom ze voor het Klimpaalproject hebben gekozen!

"Een gelijkwaardig alternatief wordt momenteel in Brussel-centrum niet aangeboden. Dit initiatief is wellicht de enige mogelijkheid om onze kinderen in Brussel naar school te laten gaan."

"Omdat het een centrale, makkelijk toegankelijke locatie is. Bovendien is het een wijk in volle expansie."

"De vader is opgegroeid binnen de Decrolymethode. Dit element speelt mee om op zoek te gaan naar een vrijzinnige onderwijsvorm, waar een progressieve levensbeschouwing centraal staat."

"In het klassiek onderwijs ondervonden we vaak een groot gebrek aan creativiteit en vindingrijkheid, makkelijk teruggrijpen naar commercieel aanbod (Plop, Vitabis-leermiddelen, enz)."

"Een andere educatieve aanpak is wat mij het meeste aanspreekt. Ruimte, openheid en vrijheid voor persoonlijkheid, fantasie, vindingrijkheid en andere creatieve kwaliteiten zonder de typische westerse competitiedruk (de eerste, de beste, de snelste enz.)"

"Dit schoolproject is een verrijking van het onderwijsaanbod in het centrum."

"Een leuke schooltijd waarbij leergierigheid wordt geprikkeld, met veel aandacht voor zelfredzaamheid en kritische attitude en waarbij competitiegeest minder aanwezig is: dit zijn aspecten die we terugvinden in het projectonderwijs."

"- qua methodescholen kunnen wij ons het best terugvinden in de freinetfilosofie
- gemeenschapsonderwijs
- buurtschool"

"Huidige inschrijving in katholieke school. Een onderwijsinstelling hoort voor ons niet te vertrekken vanuit een godsdienstige basis."

"Wij zijn op zoek naar onderwijs dat specifiek werkt in het kader van de multiculturele ontwikkeling van de kinderen, zonder dat de kwaliteit van het onderwijs hiervoor inboet."

"We willen een project dat we expliciet koppelen aan leerkansen voor andere buurtkinderen. We kiezen ook voor een school die naast de nodige aandacht voor het schoolleren héél veel aandacht heeft voor alle vormen van ervaringsleren en die expliciet stilstaat bij het opgroeien in een stedelijke context, met oog voor alle realiteiten die dit met zich meebrengt."

"We zijn op zoek naar een alternatief voor prestatiegericht onderwijs."

"Freinetonderwijs, veel dichter bij huis."

"De ervaring met ons oudste kind (8 jaar) leert ons dat het in Brussel zeer moeilijk is om een school te vinden die leerstof- én kindgericht is."

"Niet geloofsgebonden, volwaardige en gelijkwaardige behandeling, au serieux nemen van kinderen, doel een goede mix van culturen nastreven, begeleiden in de realiteit van alle dag, via interesses van de kinderen tot leren komen, belang van de totaliteit van het kind in al zijn facetten aanspreken en er oog en oor naar hebben, openheid tot participatie van de ouders."

"We zijn ervan overtuigd dat ervaringsgericht onderwijs - waar de freinetmethode voor staat - bijdraagt tot een participatief gerichte, maatschappijkritische en open-minded persoonlijkheid.
Ook het feit dat ouders maximaal worden betrokken bij het schoolgebeuren spreekt ons uitermate aan."