Bekijk het filmpje van de rondleiding en de brochure.

Heb je gekozen voor het pedagogisch project van het methodeonderwijs Freinet voor je kind? Dan is de volgende stap de inschrijving.

Alle afspraken en voorrangsregelingen worden jaarlijks vastgelegd in het LOP (Lokaal Overleg Platform). Op volgende links vind je alle informatie over de inschrijvingen:

www.ond.vlaanderen.be/GOK/inschrijvingsrecht/

www.inschrijveninbrussel.be

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen kunnen eerst inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel en hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Data: van 10/01/2022 t.e.m 21/01/2022

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en hoe dit moet gebeuren.

Daarna is er voorrang voor kinderen met Nederlandstalige ouders, NGOK-kinderen en GOK-kinderen (GOK kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs of krijgen een schooltoelage. Bij NGOK-kinderen is dat niet zo.)

AANMELDEN van 07/03/2022 t.e.m 31/03/2022.

Kijk op de website inschrijveninbrussel voor meer info en om aan te melden.

Belangrijk! Schrijf alle kinderen geboren in 2020 in, ook als ze pas starten op 1 september 2023.

Infomomenten

Als alles veilig kan verlopen, organiseren we dit jaar graag opnieuw rondleidingen. We houden het veilig met mondmasker en in kleine groepjes. Inschrijven voor de rondleidingen is verplicht. Op volgende data gaan onze rondleidingen door:

-vrijdag 21/01 om 9u

-dinsdag 25/01 om 14u

-donderdag 3/02 om 8u30

-woensdag 9/02 om 8u30

-maandag 14/02 om 8u30

Volg je graag een rondleiding? Schrijf dan in via deze link: rondleiding

Je kan ook het filmpje van de rondleiding en de brochure doornemen.

Bekijk het filmpje van de rondleiding en de brochure.