Bekijk het filmpje van de rondleiding en de brochure.

Heb je gekozen voor het pedagogisch project van het methodeonderwijs Freinet voor je kind? Dan is de volgende stap de inschrijving.

Alle afspraken en voorrangsregelingen worden jaarlijks vastgelegd in het LOP (Lokaal Overleg Platform). Op volgende links vind je alle informatie over de inschrijvingen:

www.ond.vlaanderen.be/GOK/inschrijvingsrecht/

www.inschrijveninbrussel.be

Voorrangsregeling voor broers en zussen

Broers en zussen kunnen eerst inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel en hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Data: van 04/01/2021 t.e.m 15/01/2021

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en hoe dit moet gebeuren.

Daarna is er voorrang voor kinderen met Nederlandstalige ouders, NGOK-kinderen en GOK-kinderen (GOK kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs of krijgen een schooltoelage. Bij NGOK-kinderen is dat niet zo.)

AANMELDEN van 01/03/2021 t.e.m 26/03/2021.

Kijk op de website www.inschrijveninbrussel.be voor meer info en om aan te melden.

Belangrijk! Schrijf alle kinderen geboren in 2019 in, ook als ze pas starten op 1 september 2022.

Infomomenten

Wegens de Covid- maatregelen, zijn er dit jaar geen effectieve rondleidingen. We hebben al alternatief een filmpje gemaakt, waar je kennis kan maken met onze school, evenals onze manier van lesgeven. 

Bekijk het filmpje van de rondleiding en de brochure.