Heb je gekozen voor het pedagogisch project van het methodeonderwijs Freinet voor je kind? Dan is de volgende stap de inschrijving.

Om je in te schrijven in de Klimpaal, moet je voldoen aan de toelatingsvoorwaarden. De keuze voor een Nederlandstalige school impliceert dat je als ouder je kind aanmoedigt om Nederlands te leren. De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de gehele schoolloopbaan. Van dit principe kan afgeweken worden door een schoolbestuur van een basisschool waar de capaciteit van het kleuteronderwijs groter is dan deze van het lager onderwijs. 

Alle afspraken en voorrangsregelingen worden jaarlijks vastgelegd in het LOP (Lokaal Overleg Platform). Op volgende links vind je alle informatie over de inschrijvingen:

www.ond.vlaanderen.be/GOK/inschrijvingsrecht/

www.inschrijveninbrussel.be

Voorrangsregeling voor broers en zussen

DATA VOOR SCHOOLJAAR 2017-2018 VOLGEN WELDRA

Broers en zussen kunnen eerst inschrijven, samen met kinderen van schoolpersoneel en hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Data : van 6/11/2017 t.e.m. 17/11/2017.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarbinnen zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling voor broers en zussen en hoe dit moet gebeuren.

Daarna is er voorrang voor kinderen met Nederlandstalige ouders, NGOK-kinderen en GOK-kinderen (GOK kinderen hebben een mama zonder diploma secundair onderwijs of krijgen een schooltoelage. Bij NGOK-kinderen is dat niet zo.

AANMELDEN van 8/1/2018 t.e.m. 2/2/2018.

Kijk op de website www.inschrijveninbrussel.be voor meer info en om aan te melden.

Belangrijk! Schrijf ook alle kinderen in, geboren in 2016, ook als ze pas starten op 1 september 2019.

Infomomenten

Elke schooljaar mogen geïnteresseerde ouders de Klimpaal bezoeken op infomomenten.

Gelieve wel een afspraak te maken via: 02/411.56.04 of

Onze infomomenten zijn :

  • Donderdag 16 november 2017
  • Donderdag 23 november 2017
  • Donderdag 7 december 2017

Telkens van 8u30 tot 10u.

Rondeiding voor nieuw in te schrijven leerlingen en hun ouders.