In de lijn met de Freinetprincipes, kent De Klimpaal een lange traditie van ouderparticipatie.

 In onze school draagt bij voorkeur iedereen zijn steentje bij, leerkrachten, kinderen én ouders.

Als ouders kun je je op verschillende manieren de school ondersteunen.

  • Je engageren in een werkgroep,
  • leefgroepouder zijn voor een klas,
  • deelnemen aan de klasoverschrijdende ateliers,
  • activiteiten ondersteunen met occasionele hand- en spandiensten,
  • enzovoort …

Al deze activiteiten hebben het voordeel dat

  • je onze school ondersteunt,
  • je de Klimpaal tot de Klimpaal maakt,
  • je andere ouders op een andere manier leert kennen,
  • ze onze kinderen ten goede komen en hen gelukkig maken.

Met andere woorden, een degelijk excuus om niet mee te doen, is niet zo simpel te vinden.

Wens je meer informatie? Contacteer de trekkers van de werkgroepen, spreek je leerkracht aan of neem contact op met een bestuurslid van vzw Schouder.

Deze activiteiten zijn ondergebracht in de vzw Schouder.