De Sint organiseerde dit jaar zelf een feest. Maar waar ging dat feest door? Een heuse zoektocht op 6 december…

We vonden de Sint en zijn Pieten in Tour en Taxies, in een prachtige zaaltje tussen de grote gebouwen. Er werd gezongen, gedanst, gedichten en teksten voorgedragen. De Sint had voor elke klas een prachtige brief geschreven. Wow, wat waren we stil toen hij die voorlas. Uiteraard was er ook chocolade, mandarijnen en prachtige speculaas. En cadeautjes natuurlijk!