Wij maken zoötropen voor de animatiefilm.
We kregen de hulp van het fablab'ke.

Bekijk hier het artikel op de blog van het fablab'ke. 

de link - klik hier