Op volgende data gaan de rondleidingen door (steeds om 9u00):
15/11/2018 / 22/11/2018 / 13/12/2018