Bekijk hier het inspectieverslag van de Klimpaal.

Ons officiële verslag wordt nadien, net als alle andere inspectieverslagen, op de site van de onderwijsinspectie geplaatst waar iedereen deze kan raadplegen.