" alt="" title="" class="f2c_intro_image_artikel">

Yma werd de winnares van de klimpaalrockers wedstrijd.
Haar prijs? Ze mocht optreden tijdens het klimpaalfestival!