De zon schijnt, wij zijn weg.
We gingen lezen in het park.