Een nieuwe klas verdient een nieuwe inrichting.
Daar zorgen we samen voor!
Bouwen, klussen en timmeren.