Klaslied 'het leerparadijs'

Klaslied 'het leerparadijs'
Door samen te werken probeerden we een klaslied in elkaar te boksen ;)
Resultaat: 1 oktober